Numar NON-STOP: 0722-694.640
   

POLITICA BAIXA

 

Politica şi declaraţia Directorului General referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională

Managementul S.C.BAIXA SRL - Bacău este total angajat să stabilească şi să atingă standardele de calitate, mediu, OH&S capabile să satisfacă sub toate aspectele, cerinţele specificate şi nespecificate, aşteptările rezonabile ale clienţilor precum si cerintele legale, de reglementare aplicabile şi alte cerinţe la care organizaţia a subscris, referitor la aspectele sale de mediu. Noi, asigurăm produse / servicii (construcţii civile şi industriale, fasonare oţel beton, producţie betoane, transport rutier de mărfuri generale) de înaltă calitate, utilizând eficient resursele epuizabile, fără a prejudicia mediul înconjurător, sănătatea, securitatea personalului şi a partenerilor noştri de interes.

În acest sens ne angajăm să:

  • Prevenim poluarea mediului înconjurator prin promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operaţiunile noastre şi luarea în considerare a şteptărilor părţilor interesate;
  • Măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătăţim continuu performanţele de calitate, mediu sănătate şi securitate ocupaţională;
  • Stabilim obiective şi ţinte în cadrul sistemului integrat de management pentru calitatea serviciilor noastre, inclusiv pentru încercările efectuate în laboratorul propriu, pe care le măsurăm, monitorizăm şi le îmbunătăţim;
  • Îmbunătăţim eficacitatea sistemului integrat calitate, mediu şi OH&S prin conducerea analizelor efectuate de management anual şi ori de cate ori este nevoie şi asigurarea disponibilităţii resurselor;
  • Identificăm continuu pericolele, evaluăm riscurile şi implementăm măsurile de control necesare;
  • Susţinem pregătirea şi dezvoltarea personalului nostru;
  • Comunicăm politica, obiectivele generale şi specifice, performanţele activităţii noastre angajaţilor şi părţilor interesate.

Obiectivele de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională sunt cuantificate în Programul integrat de management, evaluat în urma analizei Sistemului Integrat de Management.

Furnizorii, partenerii şi clienţii trebuie să ştie şi să îşi menţină încrederea că S.C. BAIXA S.R.L. este o firmă care promovează respectarea cerinţelor şi aşteptărilor lor actuale şi de perspectivă în mod etic şi profesional. Politica laboratorului de încercări care funcţionează în cadrul SC BAIXA SRL se aliniază la politica generală a firmei si are ca scop asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor efectuate.

Laboratorul de încercări şi personalul acestuia nu este supus nici unei presiuni comerciale, financiare sau de alta natură care ar putea influenţa imparţialitatea, integritatea şi credibilitatea sa în ceea ce priveste încercările efectuate, acesta fiind subordonat direct Directorului General al societăţii.

Laboratorul de încercări dispune de independenţă în luarea deciziilor privind:

  • organizarea şi administrarea internă
  • încercările efectuate
  • instruirea continuă a personalului de laborator

Relaţiile laboratorului cu clientii şi organizaţiile exterioare de acreditare, autoritatea de reglementare şi cu alte instituţii de specialitate, se asigură în limitele competenţelor acordate de legislaţie şi de directorul General al SC BAIXA SRL.
Politica referitoare la calitate, mediu, OH&S este analizată periodic şi este adusă la cunoştinţa întregului personal al societăţii atât prin instruire cât şi prin afişarea acestei declaraţii în toate compartimentele funcţionale.

Mă angajez să pun în aplicare această politică şi în acest scop deleg responsabilitatea, pentru proiectarea, dezvoltarea, implementarea sistemului integrat de management, Reprezentantului sistemului integrat de management, să coordoneze obiectivele în domeniul SIM în acord cu celelalte funcţii implicate, să verifice că sunt atinse şi să-mi raporteze aceasta direct.

Bacau, februarie 2010
DIRECTOR GENERAL
Valerian Dragomir

 
   
S.C. BAIXA S.R.L. © 2012   Design by Dalizon
PARTENERI
Vasion E-Vasion.ro Magazin Online Materiale de Constructii

Vitraj Premium Lounge